Techniek

​Het Forestlines® is een eindproduct van een jarenlange studie naar brandgedrag van onbehandelde houtsoorten.

​Een revolutionair, circulair systeem dat als allereerste ter wereld onbehandeld hout als meest ecologische grondstof tot brandreactieklasse B in END USE brengt.

​Hoe werkt deze revolutie dan juist?

​We sommen graag enkele details op:

Microcompartimentering

​Om een brand af te remmen, wordt er in de realiteit al regelmatig gebruik gemaakt van ‘onbrandbare stroken’. Denk maar aan de onbrandbare stroken die men in de bossen trekt om bosbranden in te dijken.

​Het Forestlines® gebruikt onbrandbare stroken tussen het brandbare hout om zo de branduitbreiding sterk te verminderen.

Bosbrand

Reductie brandbare oppervlakte

​Om de vrijkomende hitte te beperken, was het een logische stap om de potentieel brandbare oppervlakte te verlagen. Indien de hele gevelbekleding brandt, zal er minder warmte vrijkomen.

​Als je kiest voor een aluminium breedte van 30mm, zit je al snel op een reductie van +- 30%.

Warmtegeleiding

​Hout is een heel goede isolator, denk maar aan de houten handvaten van de oude schroevendraaiers.

​Aluminium daarentegen is een supergeleider, ter wereld is het de op drie na beste geleider ter wereld.

​Het aluminium is zo ontwikkeld dat het de warmte uit het hout onttrekt en verdeelt over een (veel) groter oppervlakte.

​Waar het aluminium niet in direct contact komt met de brand, zal het zelfs kunnen koelen.

​De gevel kan veel meer warmte absorberen alvorens ze ontvlamt.

Schroevendraaier

Aluminium smelt op 660 graden

​Hoewel een brandtest ongeveer 800 graden is en aluminium smelt op 660 graden, zie je dat dit in het Forestlines amper gebeurd.

​Door de juiste breedtemaat te kiezen, glooit de warmte als aerodynamica over het hout en zal deze minder rechtstreeks contact hebben met het aluminium.

Connector en stabilisator

​Het Forestlines® is zo ontwikkeld zodat elk houten profiel gekoppeld wordt met een aluminium profiel. Deze aluminium profielen werken niet alleen als connector, maar ook als stabilisator.

​Elk intelligent aluminium extrusieprofiel absorbeert optimaal de werking (krimp en uitzet) van de gekoppelde houten plank.

​Op deze manier kan je plots véél meer houtsoorten in een project introduceren dan in de andere gevelsystemen.

Houtporiën

Een schroef in hout én aluminium

​We zijn brandtechnisch de absolute top, maar ook bouwtechnisch willen we ongeëvenaard zijn.

​Door een schroef in het aluminium (recht) en hout (schuin) te zetten, absorbeer je veel meer krachten.

​Daarnaast hebben we in ons aluminium profiel ruimte gelaten zodat het hout altijd een keertje kan en mag splijten bij de schroef.

​Door de schroef aan één zijde van het hout te steken, zal de werking van het hout altijd aan één kant plaatsvinden.

​De planken kunnen zo veel minder gaan krommen en u zal bijgevolg steeds de strakke lijnen behouden.

Nog veel meer

​Er zijn nog heel wat grote en kleine dingen die een grote impact op brandveiligheid hebben.

​We kunnen ze uiteraard hier niet allemaal uitleggen.